ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายเด่นวัฒน สักคุนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,22:48  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู" ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสุนีรัตน์ ชูช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,22:46  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู" ประจำปี พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นางอรพินท์ ลิ่มพาณิชย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2565,22:36  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..