กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธม แก้วคง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1