ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกระดับชั้น (อ่าน 487) 23 เม.ย. 65
ผู้บริหาร และคณะคุณครูศึกษาดูงานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (อ่าน 495) 23 เม.ย. 65
รายงานตัว/มอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 487) 23 เม.ย. 65
ยินดีกับนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2565 (อ่าน 488) 23 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การมารายงานตัว มอบตัว (อ่าน 506) 23 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง (อ่าน 486) 23 เม.ย. 65
เข้านำเสนอ การประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประเภท อำเภอ TO BE NUMBER ONE (อ่าน 693) 23 เม.ย. 65
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 (อ่าน 491) 23 เม.ย. 65
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 493) 23 เม.ย. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (อ่าน 3717) 29 ธ.ค. 64
ประกาศเชิญชวน (อ่าน 3674) 29 ธ.ค. 64
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6809) 31 ส.ค. 63
การประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสถานศึกษา (อ่าน 6398) 28 ส.ค. 63
การประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง (อ่าน 6365) 17 ส.ค. 63
โครงการสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย (Education Pipelin) (อ่าน 6906) 15 ส.ค. 63
โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 6968) 07 ส.ค. 63