ข้อมูลติดต่อ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210840
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022023
รหัส Obec 6 หลัก :
  210840
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prasatratbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน126
ตำบล :
  คลองเส
อำเภอ :
  ถ้ำพรรณรา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-354298,075-
โทรสาร :
  075354298
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  prasartschool_1 @ hotmail.com
เว็บไซต์ :