การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2565)

http://prasatratbumrungschool.ac.th/mainpage