ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย (Education Pipelin)
โรงเรียนประสาธน์ราษฎ์บำรุง เข้าร่วม โครงการสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย (Education Pipelin) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่   ฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร โดย (คณะเกษตรศาสตร์) “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” และหลักสูตรที่ 3 ด้านการแปรรูปอาหาร โดย (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,00:56   อ่าน 312 ครั้ง