ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง ที่ตั้ง 126 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือกำเนิดโดยท่านพระครูประสาธธน์สิกขกิจเจ้าอาวาสวัดโคกเมรุ เจ้าคณะตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ริเริ่ม

        เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2519  โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและในปีการศึกษา 2541 ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญ ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย