ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง